جدیدترین متن عاشقانه غمگین خداحافظی و دل نوشته های زیبا کوتاه

[ad_1]

جدیدترین متن عاشقانه غمگین خداحافظی و دل نوشته های زیبا کوتاه

متن عاشقانه متن عاشقانه زیبا متن عاشقانه کوتاه متن عاشقانه غمگین دل نوشته های زیبا دل نوشته های عاشقانه متن عاشقانه شاد متن عاشقانه جدید متن عاشقانه احساسی

 

یکی از لذتهایی که دیگه ندارم اینه که…
تو این هوای سرد… سرما خوردم…
لحظه به لحظه چِـــکم کنه..
حالمو بپرســـه..
صد تا دکتر پیشنهاد بده و وقتی خونسردی منو ببینه خودش وقت بگیره و به زور ببرتم…
هزار تا خوردنی مفید برام آماده کنه..
وقتی تب دارم…می خوابـــــم…
کنارم باشه و نگرانـــــ و بیــدار…
وقتی با کابوس از خواب می پرم…
به آغـوشش پنــاه ببرم ….
بگه آرومــــ بــــــاش ..مــــن اینجــــام…

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

 

یـکـی بـه مـن بـگـه چـطـور بـه ایـن مـخـاطـبِ خـاص بـفـهـمـونـم پـشـیـمـونـی دیـگـه فـایـده نـداره..؟
اون روزی کـه خـواسـتـی بـــری عـَربـده مـی زدم نـــــرو.. نـمـی تـونـم .. مــیمــیــرم.. بـمـون
نـدیـدی.. نـدیـدی..
جــلـو روت خـودمـو مـی زدم نـرو.. فـکـرشـم دیـوونـه ام مـی کـنـه..نــــــرو
نـفـهـمـیـدی.. نـشـنـیـدی..
حـالـا چـه فـایـده داره.. چــیـزی از مـن نـمـونـده..مـی بـیـنـیـد چـطـور بـلـده آتـیـشـم بـزنـه؟
لایــــــــــک= چـی مـیـشـه وقـتـی کـه تـنـهـام،تـویِ اوجِ گـوشـه گـیـری
تـــو بـیـای آروم کـنـارم،دسـتـایِ مـنـو بـگـیـری؟
چـی مـیـشـه وقـتـی کـه نـیـسـتـم بــِری گـوشـه ی اتـاقـت،از رو دلـتـنـگـی مـثـلِ مـن گـریـه هـا بـیـان سـراغـت؟
چـی مـیـشـه بـشـنـوم از تـــو، کـسـی غـیـرِ مـن نـداری، خـیـلـی دوسـت دارم بـجـز مـن بـه کسـی مـحـل نـذاری..
خـلـی دوسـت دارم تـو ایـن عـشـق حـِـس کـنـم پـایِ تـو گـیـرِ، تـا بـهـت مـیگـم خـدافـظ دوسـت دارم گـریـه ات بـگـیـره..
چـی مـیـشـه واسـه یـه بـارم چـشـم بـه راهِ مـن بـشـیـنـی،یـا شـبـا وقـتـی کـه خـوابـی ، خـوابـایِ مـنـو بـبـینـی؟
خـیـلـی حـرف تـو قـلـبـم هـَس ، هـنـوزم کـه هـنـوزِ، نـمـی خـوام اصـلا بـدونـی کـه دلـت واسـم بـسـوزه..
دوسـت دارم بـعدِ یـه چـن وقـت کـه مـنـو نـدیـده بـاشـی، وقـتـی کـه بـیـای سـراغـم بـه خـــــــودت رســـــــــیـــــــــده بـاشـی……..
دیـگـه مـن حـرفـی نـدارم، ای خـــــــــدا بـه مـن نـظـر کـن..
حـرفـایِ مـونـده رو قـلـبـم رویِ احـسـاسـش اثــر کــن..
مـــشـــکــلــم ایـــنـــه کــه جـــز تـــو هـیـچـکـسـی رو دوسـت نــدارم…..

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 


چـقـد دلـم تـنـگ شـده واسـه شـب هـایـی کـه تـا صـبـح بـیـدار بـودم..
یـه لـحـظـه خـواب بـه چـشـمـام نـمـی اومـد..
از ذوق دیــدار فـردا.. عـاشـقـانـه هـامـو مـرور کـنـم کـه ….
هـیـچـوقـت دیــدارهـا بـرای مـنم عـادی و خـالـی از اسـتـرس نـشـد….
لایـــــــک=بـاطـری قـلـبـمـو کـسـی نـدیـده؟

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه


یکی از لذتهای دوست داشتنیِ تموم شده اینه که ..
تو ماشین باشیم کنار هم.. دوست دارم تا آخر دنیا برم..
دستاشو بگیرم.. ببوسم.. آروم باشیم..
خوراکی بخوریم.. تو سر و کله ی هم بزنیم..
آهنگهای عاشقونه بخونیم.. یه نیم نگاه به جلو یه نگاه تو چشاش
نمی دونید چقد لذت داشت که من از خیابون رَدِش کنم……….
لایــــــک=وقتی ویّژه های خودمو تو سایت میخونم،با مشت به سینه ام می کوبم و میگم: لـعـنـتـی دیـگـه درسـت نـمـیـشـی…

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 


 چـقـد دلـم تـنـگ شـده…
واسـه زمـانهـایـی کـه خـیـلـی خـسـتـه بـود، اسِ آخـر شـب:
“بـا غـلـط امـلـایـی کـه مـعـلـومـه چـشـاش داره آلـبـالـو گـیـلـاس مـی چـیـنـه” مـن اومـم ،لـالـا دارم، زیـاد..
مـن: خـوش اومـدی جـون مـن،قـدم رو چـشـمـام گـذاشـتـی عـشـقـم..لـالـا بـدون مـن؟ بـیـا سـرتـو بـذار رو پـام
اونـم بـگـه:بـدون تــو نـَه ..بـرام لـالـایـی بـگـو..
مــن:لالا لالا گل پونه ، کیان اومد توی خونه… لالا لالا گل پسته کیانی خسته ی خسته..
لالا لالا گل لاله کیان اومد با صد ناله.. لالا لالا گل فندوق کیان رفته توی صندوق..
لالا لالا گل بادم بخواب جونم بخواب آروم……………………
دیـگـه جـواب نـده.. بـیـهـوش بـشـه
لایـــــــــک=لالالا خواب بدون تو حرومه؛دیگه کار منو قلبم تموتمه..
لالالا خوش باشی رویایی نازم؛دیگه نیستم واست شعری بسازم…

 

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه


یکی از لذتهایی که دیگه نیست..
اینه که هر جا که باشم.. مــــــنـــــو با همون اسمِ خاص که همیشه با کلی عشوه و ناز و اَدا صدا میکرد، صــِــدا کنه.. .
فقط یه بار .. یه بارِ دیگه..هــمـــیــــن..

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه


چِــقـــدر دلـَـــم تـَــنـــگــــ شـــده..
بــــرای اس ام اس بـــازی هـــایِ عـــاشــــقـــانــه یِ چــنــد ســاعـــتــه یِ بـــی پــایـــان..
کـــه آخــــرش بـنـویـسـم فـِـــــــعـــــــلــــــا. . . …

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

الهی که همیشه شما و عزیزانتون سلامت باشید.
اما هیچ لحظه ای زیباتر از اون لحظه نداشتم که حریق منزل رفته بودیم.. سقف کاذب داشت.. حریق سریع رشد کرد و به سقف رسیده بود.. نصفشم خراب شده بود ریخته بود رو سر یه دختر بچه ی ناز..
سریع حریق رو مهار کردیم و دختر بچه رو آوردیم بیرون..
بغلش کردم و از خونه دورش کردم.. تو هوای آزاد لباس حریقمو انداختم رو زمین و دراز کشید..
گفتم : اسمت چیه؟
بچه شوکه شده بود و نمی تونست حرف بزنه..
تو این جور مواقع باید ارتباط غیر کلامی برقرار کنیم”جُزی از کارِ”
آروم نوازشش کردم.. دست و صورتش رو تمیز کردم.. یهش لبخندِ با اطمینان زدم که خیالش راحت باشه.. همونجوری که خودمو تو چشمای زیباش می دیدم، لباشو تکون داد که حرف بزنه ..
دستاشو بوسیدم .. آروم گفت: دوســـِت دارم…

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

وقتی دو نفر رو می بینم که عشقولانه کنار هم راه میرن و می خندن..
به این فکر می کنم که اینا مخاطب معمولی هَمن یا مخاطب خاص؟ اگه خاصن! می تونم ذهنشون رو بخونم .. می دونم اون لحظه ها چه حرفایی بینشون رد و بدل میشه..
می فهمم ضربان قلبشونو.. درک می کنم گرم شدن بی اختیاری دستاشونو..
میدونم مزه ی خنده ها و قه قهه هاشونو..
منم یه روزی مخاطب خـــــــاص داشتما..و یه دعا.. که خـُـــــدایـــــا برای هم نگهشون دار… .

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

یکی از لذتهایی که دیگه نیست..
اینه که آروم کنارم خواب باشه.. بعد همینجوری خیره بهش نگاه کنم.. نه اینکه خوابم نیاد.. به زور خودمو بیدار نگه دارم تا تماشا کنم که مثله فرشته ها می خوابه..
بعد یهو از خواب بیدار شه و با چشمای بسته بگه :آبـــــــ …
بپرم سه سوت براش آب تَگَری بیارم.. اون بخوره .. نصفشم از زیر چونه اش بریزه … زیر لب بگم: نوش جــــــونـــــت عـــشــــقـــمـــ…
آروم دوباره همونجوری بخوابه و بهش خیره بشم..

 

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه


برگرد
برگــرد تنها عشق دیرین من؛
برگرد و بگو دوستـت دارم
تا با پشــــت دست چنان بــــر دهانت بکوبم
تا آرزوی داشتن یـک دندان را به گــــــــــور بـبـــری
چه برسد به من و یک عشق حقیقی……………

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 


 دماغش را با آستینش پاک میکند

کودکی که….

دستمال میفروشد!!!….
 

❤❤❤❤❤

وقتی یه زن برای یه مرد اشک بریزه یعنی:خیلی عاشقشه…
اما وقتی یه مرد برای یه زن اشک ریخت !!
یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونه زنی رو به اندازه اون دوست داشته باشه….
 

از لحظه های ناب دیروز هرچه بگویم
کم است
اما
حال
می خواهم از
احوال امروزم بگویم:
ذره ذره سلولهای تنم
هنوز در شوک دیدار دیروزند
هنوز احساسِ لمس داغی پوستت بروزنه های وجودم
درحال فوران است
دیشب با همین احساس بی نظیر
باتو به رویا رفتم
توکنارم بودی
بااینکه فاصله داشتیم
گفته بودم هرچه بیشتر ببینمت
بیشتر دلتنگت میشوم
این خاصیت
عزیز بودنت است
بی هیچی بهانه ای
در ذهنم جاری شده ای
ای همه بهانه ام از تو….

 

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

روزاول یه نگاه ساده
دیگه هیچ وقت نذاشت چشام بخوابه
دیگه هیچ وقت توازیادم نرفتی
من شدم همون که بی صدا میباره
تو چیکار کردی باخاطرمن که شدی ستاره ی دل من
معجزه کردی توباقلب من
فکرنمیکردم که عاشق بشم
فکرنمیکردم برات بمیرم
یه روز بخوام دست تورو بگیرم…

❤❤❤❤❤

تنها ترینم
تنها بیا
که تنها با تو
تمام تنهایی هامو
تنها بذارم… ❤❤❤

❤❤❤❤❤

خندوانه دیده ام! اما نیامد خنده ام! با نبودن های تو… یک رامبد پیرم عزیز!!

❤❤❤❤❤

تـــــــو
آخـــــریــن کســـی هســتــی
کـــه اولــیــن بـــــار
عــاشــقـــش شـــدم♥♥

❤❤❤❤❤

کجرویهای دلم این نکته را معلوم کرد :
عشق حتی بار کج راهم به
منزل میکشد
موج های بیقرار و گوش ماهیها که هیچ
عشق گهگاهی نهنگی رابه ساحل میکشد

❤❤❤❤❤

بــــا آن همــــــه دلــــــــدادهـ
دلــــــش بستــــــه ے مـــــــــا شــــــد !
اِے مــــن بــهـ فــــــــداے دلِ دیوانـــــــه پسندش … ♥

❤❤❤❤❤

ڪـــــاش مـــــےشـــــد
مـــــن و ٺـــــو 《 مــــــــــا 》 بودیـــــم

زیـــــر سقـــــف یـــــک خـــــانـــــه کوچـــــک ِ حیـــــاط دار ..

عصـــــرهـــــا
تـــــوی حیـــــاط
روی ِ یـــــک تـــــاب فلـــــزی کوچـــــک مـــــےنـــشســـــتیـــــم

مـــــن ســـــر روی ِ شـــــانـــــه تـــــو …
و تــــــــــو در جـــــایـــــے درســـــٺ کنـــــار مـــــن ..

کــــــــــاش یــــــــــک خــــــــــانه داشتیــــــــــم !

《 مـــــــــــــــا 》

بــــــــــا هـــــــــــــــم …

❤❤❤❤❤

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﯽ
ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ
ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺣﺘﯽ
ﻟﺤﻈﻪ‌ﺍﯼ …

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

امروز، روز عشقه
باتو هرروزم روز عشقه
ولی امروز یه چیز دیگه است
قراره ببینمت
با یه حس و حال جدید
در یک فضای جدید…
عسلیان خودم ، چقدر خوبه دیدارت …به هر نحوی و شکلی
دیدن لبخندهایت
حض بردن از صلابت صدایت
محوشدن در شکوه حرکاتت…
هرکدام دنیایی است برای این
قلب کوچکِ عاشقم ….
.
.
.

میخواهمت ای همه خواهشم

❤❤❤❤❤

“من” و “تو” باهم غریبه ایم…

ولی چشمانمان طوری باهم حرف میزنند

که گویی سالهاست “لیلی و مجنونیم” عکس عاشقانه احساسی و اس ام اس عاشقانه و دل نوشته غمگین

❤❤❤❤❤

گفتم به مستی رو کنم شاید فراموشت کنم
شاید ندارد بعد از این باید فراموشت کنم

❤❤❤❤❤

بی تو باز پرنده ها به زیر بارون میشینن
کبوترا خسته میشن میان تو ایوون میشینن
آینه ها چشم منو یه حوض پر آب میبینن
گل های قالی همه بهارو تو خواب میبینن
میدونم یه روز میای همین روزا دیر نمیشه
دل عاشق تا هزار سال دیگه پیر نمیشه

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

فکر میکردم تموم شده دیگه دوره ی پاکی
وقتی دیدمت فهمیدم تواین کره ی خاکی
میشه هنوزم دوست داشت وعشق نمرده
فهمیدم اینو که زندگیم چشم نخورده…
یاس_سخته

❤❤❤❤❤

رابطه عشق مثل رابطه چای و شکره
هر کی بخواد بهمش بزنه
عاشقا بیشتر به هم نزدیک میشن

❤❤❤❤❤

بهترین حس اینه که واسه
اولین بار
دستشو بگیری…

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

تا تو رو دارم حس می کنم دنیا تو دستامه

وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه

دیگه باور کن که بودنت تموم دنیامه

به تو نزدیک وقتی که تنها زیر بارونم

خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم

چجوری بگم که از تو ممنونم

“ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه

واسه هر چی که من و یاد تو می ندازه

واسه امروز که نمی زاری تموم شه

من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه…

❤❤❤❤❤

*تقدیم به تالش زبانان❤*

*هِل هِل آبو عزیز

نِقره طلا بو عزیز

غمی دریا دَکه…

دریا پور آبو عزیز

غمی دریا دَکه
دریا پور آبو عزیز*

معنی
هل هله میشه عزیزم….نقره طلا میشه عزیزم
غمت را بریز درون دریا….دریا از غمت پر میشه عزیزم

❤❤❤❤❤

عشق آدمو پادشاه میکنه وقتی عزیزترینت میخنده و تو دلیل خندشی و آدمو گدا میکنه وقتی اون ناراحته و از تو کاری براش ساخته نیست.

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

پشت دروازه چشمات همیشه حرف منه
غم تو خوب داره آتیش توی جونم میزنه
از خجالت نمیتونم تو چشات نگا کنم
دروازه بون نگاهت منو با چوب میزنه
خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره
بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره

❤❤❤❤❤

هرگز نخواستم که بگویم تو را چقدر…
عاشق شدم!چه وقت!چگونه!چرا!چقدر!

هرگز نخواستم که بگوییم نگاه تو از ابتدای ساده این ماجرا چقدر
مرا شکست.ساخت.شکست و دوباره ساخت

تقدیر را به نفع تو تغییر میدهند
اینجا فرشته ها که بدانی خدا چقدر
خوبست با تو.با همه بی وفاییت

قلبم گرفته است.نپرس از کجا.چقدر!
قلبم گرفته است سرم گیج میرود
هرگز نخواستم که بدانی تو را چقدر….

❤❤❤❤❤

بوی ماه می دهی
در آسمـــانم بمـان
.
.
.
.
من تـــو رو خیــــــــــــلی عاشقم
پسر!!! ^_^

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

به بعضیا باید گفت
به بعضیام نباید چیزی گفت,مخصوصن وقتی دلشون غصه داره
فقط باید محکم بغلشون کردو سفت ماچشون کرد تا خندشون بگیره وبدونن طاقت دیدن تنهایی شونو نداری!‏
بدونن هستی‏!‏

❤❤❤❤❤

تورا من دوست می دارم نه قدر آب دریاها
که روزی خشک می گردند شوند بیچاره ماهیها
تو را من دوست می دارم نه قدر غنچه و گلها
که روزی پرپر می شوند بر آرد آه از دلها
تو را من دوست می دارم به قدر کهکشان و ماه و انجم ها
که جاویدان بماند عشق من تا بودن آنها…

❤❤❤❤❤

تو یک روز دلت بگیرد…!!!

من تمام هفته ام ….

جمعست..!!

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

تقدیم به کسی که در سرزمین قلبم تاابد حـــــکمرانی میکند وتاابد خواهدکرد

گیرم اگر شناسنامه اش را نام ” زنی ” جز من مزین کند !

” مــــــن ” پادشاهی جز او ندارم

بی تـــــــــــــــــو تمومه زندگیم

❤❤❤❤❤

مهم نیست فرداچی میشه
مهم اینه که امروز دوستت دارم
مهم نیست که فرداکجایی
مهم اینه که هرجاهستی دوستت دارم
مهم نیست تاابد باهم نباشیم
مهم اینه که تاابد دوستت دارم
مهم نیست قسمت چیه م
هم اینه که قسمت شد دوستت داشته باشم

❤❤❤❤❤

ماهى به آب گفتا ، من عاشق تو هستم..
از لذت حضورت ، مى را نخورده مستم!!
آیا تو میپذیرى ، عشق خدائیم را ؟..
تا این که بر نتابى ، دیگر جدائیم را؟!!
آب روان به ماهى ، گفتا که باشد اما..
لطفا بده مجالى ، تا صبح روز فردا!!
باید که خلوتى با ، افکار خود نمایم..
اینجا بمان که فردا ، با پاسخت بیایم!!
ماهی قبول کرد و ، آب روان گذر کرد..
تنها براى یک شب ، از پیش او سفر کرد!!
وقتى که آمدش باز ، تا این که گوید آرى..
یک حجله دید و عکسى ، بر آن به یادگارى!!
خود را ز پیش ماهى ، دیشب که برده بودش..
آن شاه ماهى عشق ، بى آب مرده بودش!!
نالید و یادش افتاد ، از ماهى آن صدایی..
وقتى که گفت با عشق ، میمیرم از جدایى!!
ای کاش آب می ماند ، آن شب کنار ماهی..
ماهی دلش نمی مرد ، از درد بی وفایی!!
آری من و شما هم ، مانند آب و ماهی..
یک لحظه غفلت از هم ، یعنی همین جدایی!!.

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

دوست داشتن ینی:
ترتیب یه دورهمی رو بدی که اصلن دلت رضا نیست ولی امیدواری شاید “اونم‏”‏ بیاد….
وقتی هم که اومد نتونی توچشماش نگاه کنی….
با اونایی که دوس نداری بگی وبخندی, شاید “اونم‏”‏ بخنده…..
چقدر زود تموم میشه این مهمونی لعنتی….
کجا‏?
من هنوز ندیدمت….

❤❤❤❤❤

به ارتفاع ابدیـــت دوستت خواهم داشت

چراغی در دست

چراغی در دلــــــــــــم

زنگار روحم را صیقل می زنم

آئینه ای برابر آئینه ات می گذارم

تا از تــــــو

ابدیتی بسازم

تـــــــو را

دوســــت خواهم داشت

تـــــــــــاوان آن هر چه باشد ، باشـــــــــد …

❤❤❤❤❤

مرا در آغوشت بفشار ….
بگذار دل ضعفه بگیرم از این همه عاشقانه های محکم تو !

❤❤❤❤❤

وای عشقم چه حالی دارم امروز
اولین روز هفته ، دیدن تو ، بوئیدن عطرت ، در آغوش فشردنم…
وای قلبم طاقت این همه حس رو یکجا نداره
.
.
.
درستکه احتمال دیدارمون پنجاه پنجاه است
ولی من به همین ۵۰% هم دلخوشم
خیال با تو بودن
می ارزه به
تمام دنیا
بخدا

❤❤❤❤❤

هیـــــــــچ کَــــــس کــــآمِــل نیـــــست …

مَـگَــــر اینـــــکـه عـــــآشِقِــــش بــــآشــی !

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

ﻭ ﯾــﻪ ﺟــﺎﯾــﯽ ﺩﻟــﺖ ﻣـﻰ ﺧـــﻮﺍﺩ
ﺩﺳـﺘــﺸﻮ ﺑــﮑـﺸـﯽ،
ﻧـــﮕـﻬﺶ ﺩﺍﺭﯼ،
ﺻــﻮﺭﺗــﺶ ﺭﻭ ﻣــﯿـﻮﻥ ﺩﺳــﺘـﺎﺕ
ﻣــﺤﮑـﻢ ﺑــﮕـﯿـﺮﯼ ﻭ ﺑﮕﯽ :
ﺑــﺒـﯿـﻦ !
همیشه بمون..ﻣـﻦ ﺩﻭﺳﺘـﺘــ ﺩﺍﺭم !!

❤❤❤❤❤

כَر زِنـבِگےِ یِڪ【مَرכ】مُخَـבری هَـωـت بِنـآمِ【زَטּ】

زَنے ڪـہ כوωـتَش❥ כآرَכ :

نَبوכَش✔ .. . ⇊

قَهـرَش✔ .. . ↻

כوریَش✔ .. . ⇊

خُمـآری مے آوَرَכ و آب میڪُنَـב ◆اُبُهَتِ مَرכآنـہ اَش◆ رآ ✘…

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

ای از خدا رسیده ای که تمام عشقی
در جسم خالی من روح کلام عشقی
ای که همه صفایی در عین بی ریایی
پیش تو مثل کاهم تو مثل کهربایی
هرذره از دلم را باحوصله زدی بند
این چینی شکسته از تو گرفته پیوند

❤❤❤❤❤

چـــــقد خوبہ…
یکیو دآشتہ باشے و فڪر کنے تو روزآے
سَختم کنآرت باشہ..
مرسے ک هستے..مرسے کہ پشتم گرمـــــ❤ـــــه…

❤❤❤❤❤

تمام ماجرای من…..
سه واژه شد برای تو….
سه واژه ی جدا جدا…..
من و….
شب و….
هوای تو….

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

وفـــاداری
یک کار خـــودآگاهانه نیست…!
اگـــر کســـی را از ته دل دوست داشتـــه باشی
خود به خود به او وفـــاداری……

❤❤❤❤❤

تو کیستی ؟ که من اینگونه بی تو بی تابم!!
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
تو چیستی ؟ که من از موج هر تبسم تو
بسان قایق سرگشته روی مردابم

❤❤❤❤❤

بـــی تــــ♥ــــو
بـی شب افـــروزی مــانــدنـت
بــی تـبِ تـــنـدِ پیــــراهــنــت
شک نــکــن مــن کـه هیــچ
آسـمــــان هـــم زمیــــن میــــخــــــورد…

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

مرد باید
مقتدر باشه
مغرور باشه
نگاهش صلابت داشته باشه
وقتی توجمعی می بینیش از قدرتش ، نفوذ کلامش ، تدبیر و سیاستش و… لذت ببری
باید قدبلند و خوش هیکل باشه
باید شیک و دیپلمات تیپ بزنه
مرد باید مرررررررررد باشه
آنوقت اگه با همه غرور وقدرتش، بشه عاشقت
برای عشق به تو هرکاری بکنه
این قشنگه
این عشق ارزش و افتخار داره
اینکه بتونی به کسی اعتماد و تکیه کنی که به مرام و معرفتش ، مردی و بزرگیش و عشقش ذره ای هم شک نداری…
ای وای عزیزم ، عشقم اینا که شد مشخصات تو!!!!!

❤❤❤❤❤

از در بالا رفتم،
پله ها را باز کردم!!

لباس خوابم را خواندم،
و دکمه های دعایم را بستم!!

ملافه را خاموش کردم،
و چراغ خواب را روی سرم کشیدم!!

آخ…

از دیشب که مرا بوسید
همه چیز را قاطی کرده ام…

❤❤❤❤❤

اگ چشمم تورو خاس قول میدم چشامو ببندم
اگ زبونم تورو خاس قول میدم زبونموگازبگیرم
ولی اگ دلم تورو خاس چیکارکنم؟؟

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل
زن پیش قدم برای اشتــــی شود
چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده
یکی طالب آغوش او باشــــد

❤❤❤❤❤

گل نازم
عسلیان خودم
دیدار تو شیرین است
به هر نحوی ، به هر شکلی
حتی از پشت شیشه تلویزیون
وقتی حرف میزدی ، لبخند می زدی ، با اینکه فقط من تورا می دیدم، مطمئن بودم
که
نگاهت ، لبخندت
حتی مفهوم حرکات و کلماتت
مخاطب خاصش
فقط من هستم
خود خود خودم
نفست
دوستت دارم
و این احساس مالکانه
فقط با عشق معنا دارد
همین.

❤❤❤❤❤

+ بابایی؟؟

# جونَمـ تولہ؟

+ اسمـ عشقتــ چے بوده؟؟

# اسمـ مامانیو نمےدونے؟؟

+ نہ… همون عِشـقے ڪہ اون شبــ با عڪسش حلف مےزدے یباشڪے…

# اے تولہ… مگہ بیدار بودے تو؟؟

+ الہ بابایے..حالا بوگو اسمش چے بوده قول مےدم بہ مامانے نگم.

# تولہ قول دادیا.خــــــــــب اسمشـ [•••••••] بود…

+ عـــــہ بابایے این ڪہ اسمہ منہ !!

# (یہ آه و یہ سڪوت طولانے)…..

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

دوست داشتن ب حرف نیست!!!
ب وقتیه ک برات میذاره!!
ب ارزشیه ک برات قائل میشه!!
ب اعتمادیه ک بهت داره!!
ب دلگرمیه ک بهت میده!!
” دوست داشتن” این نیست ک جای خالی هاشو باتو پر کنه!!
اینه ک ب خاطر تو” جا خالی” کنه…..

❤❤❤❤❤

با اینکه عطر پیرهنم میمونه روی پیرهنت
یادت نمی مونه منو وقتی همه میشناسنت
عاشقترینتم

❤❤❤❤❤

میدونم میتونی باز بشی مثل گذشته بگو آره
دیوونه، اونی که رو به روته آخه خیلی دوست داره

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

سرگیجه بهانه بود . . . .
میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیہ گاھمے!

❤❤❤❤❤

تو عشق خوب منی
گل محبوب منی
تو عزیز این دل پر آشوب منی..

تو عشق ناب منی
همش تو خواب منی
تو تنها مرهم این دلِ بی تاب منی
تو رویای شبهای ، پر از سردرد منی
تو گرمای این دلِ ، نحیف و سرد منی
تو تنها همدم من ، تو تنها یار منی
تو تنها مونس من ، گل بی خار منی

تا وقتی پیش منی
من هیچی کم ندارم
دلم میگیره اگه ، نباشی تو کنارم
دل من هیچکسی رو
بجز تو دوست نداره
بجر تو توی دلم ، کسی پا نمیزاره
همیشه عاشقتم ، اسیر و حیرونتم
تو قلب و جونه منی ، بخدا دیوونتم

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

با هم که قدم می زنیم حسودیَش می شود آفتاب
نه که هیچ گاه قدم نزده است با ماه

❤❤❤❤❤

شعر تالشی❤

<<خر گته شه بلته وینده نشام

سوجه گینه سرا پا منده نشام

پوسته آبه دیلم ❤بری بی وفا

کامندیره بی عشته منده نشام>>

ترجمه:

هوا مه آلوده و دروازه حیاط رو نمی تونم ببینم

سوز میاد و نمی تونم تو حیاط منتظرت بایستم

بیا بی وفا دلم ❤پوسیده شد

کجایی بدون تو نمی تونم بمونم

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

به دنبال کدوم حرف و کلامی
سکوتت گفتن تمام حرفاست
تورو از تپش قلبت شناختم
تو قلبت قلب عاشقای دنیاست
تو با تن پوشی از گلبرگ و بوسه
منو به جشن نور و آینه بردی
چرا از سایه های شب بترسم
تو خورشیدو به دست من سپردی

❤❤❤❤❤

نیاز من به حس تو
مث نماز عاشقاس
میگن حساب عاشقا
از همه آدما جداس

❤❤❤❤❤

تو همانی که تنها ادعای عاشقی نمی‌کنی

بلکه مردانه تا پایان راه می‌مانی

وفادار و عاشق

قهرمانانه و خرسند

و به من ثابت کردی

که تماشای غروب آفتاب

می‌تواند لذت‌بخش و جذاب باشد

تو همان‌ی که انعکاس همه‌ی خوبی‌های دنیایی

شبیه یک جور حس خاص خواستن

همان‌ها که در کنج دلم تا ابد باقی خواهی ماند

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

ﮔـﺎﻫـﯽ ﺍﻭﻗـﺎﺕ…
ﺁﺩﻣـ ﻧﯿــﺎﺯ ﺩﺍﺭَﺩ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـ ِ ﻣـَﺮﺩﯼ ﻏـَﺮﻕ ﺷـﻮﺩ
ﻣـَﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺍﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ ﺍﺫﯾـﺖ ﮐـﺮﺩ ،
ﻗـﻮﻝ ﺩﻫـﺪ ﻫﻤﯿﺸـﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯَﻧـَﺪ
ﻣـﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺗـَﻪ ﺭﯾـﺶ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ
ﻭ ﻟﺒﺨﻨـﺪﺵ ﻓﻘـﻂ ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮﺍﯼ ﺗـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣـﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺳﺎﻋﺘـ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـَﺶ ﻟـَﻤـ ﺩَﻫـﯽ
ﺑـﺪﻭﻥ ِ ﺍﯾﻨـﮑﻪ ﺑـﺮﻭَﺩ ﺳـَﺮ ِ ﺍﺻـﻞ ِ ﻣﻄﻠـَﺐ
ﻣـﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻫﺎﯾـﺖ ﺭﺍ ﮔـﻮﺵ ﮐﻨـﺪ
ﻭ ﺩَﺭ ﺧـﻮﺩ ﺣـَﻞ ﮐﻨـﺪ
ﻣـﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﺳـﺮ ﻭ ﮔـﺮﺩﻥ ﺑﻠﻨـﺪ ﺗـَﺮ
ﺑـﺎﺷـﺪ
ﻣـﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﻧﯿـﺎ ﻋـﻮﺽ ﻧﮑﻨـﺪ
ﺣﺘـﯽ ﺍﮔـﺮ ﺯﺷـﺖ ﺗـﺮﯾﻦ ﺁﺩﻣـ ِ ﺭﻭﯼ ِ ﺯﻣﯿـ ﻥ ﺑـﻮﺩﯼ
ﻣـﺮﺩﯼ ﮐـﻪ ﻣـَـــــــﺮﺩ ﺑـﺎﺷـَﺪ . . .

❤❤❤❤❤

“تو” تقدیر منی ای”عشق”..
“اما”عقل میگوید:
بیا بگذر ز تقدیرت…
.
.
.
.
.
همین یک کارمان مانده…!

❤❤❤❤❤

به جای اینکه آرومم کنی
دلمو به آتیش می کشی
نه میتونی از من بگذری
نه با من دنبال آرامشی
میبینی چشمای خیسمو
ولی حواست نیست به حال من
تو فراموشم کردی ولی
نمیره فکرت از خیال من

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

میدانم این حسی زودگذر نیست
عشقی به پاکی دریاست.

❤❤❤❤❤

یکی از اعتراف های عاشقونم اینه :لذتی که تو کوتوله گفتناش هست تو عزیزم گفتناش نیس ^_^

❤❤❤❤❤

گاهی دوس داری غافلگیرشی,
مثلن بفهمی یه نفر اون دور دورها, اونجایی که فکرشم نمیکنی‏ (دوستت داره‏)‏

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

دو فنجان قهوه سفارش میدهم
و بی محابا دستهای تو را میگیرم
راحت باش! هیچکس ما را نخواهد دید
اینجا کافه ی «خیال من» است!

❤❤❤❤❤

تــ♥ــو
شُــدی هّــمِـــه جــــونـِــه
کسـی کــه دیگــه نمــیتــونـــه
حــتـــی قّــدِ یــه نّــفّـــسّــم بــا کــســی بــه غــیرِ تـــ♥ـــو بمــونـــه♥

❤❤❤❤❤

بهم که میگی شب به خیر
.
.
.
.
از خوشحالی , تا صبح خوابم نمیبره…

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

دلهره یعنی میان یک جماعت چادری

دلبر چادری ات را ناگهانی گم کنی……

^__^
از کنارت رد شدم پیچید محکم تر به تو

من حسادت میکنم حتی به چادر مشکی ات

>_<

بﻮﯼ ﮔیﺴﻮیت ﻧﻤﯽ ﺁید ﻓﻐﺎﻥ ﺯین ﺭﻭﺳﺮﯼ…

ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺎید ﮐﻪ ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ ، ﺭﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ !

❤❤❤❤❤

هرجا تو باشی دل من همونجاست حتی اگه فاصلمون یه دنیاست

نگاه من میدزده خنده هاتو ، برای اون لحظه که خیلی تنهاست

❤❤❤❤❤

عجب دنیایی است
هیچ کس برای کسی کاری انجام نمی دهد،
“بی مزد”
حتی به اندازه گفتن یک
“دوستت دارم”

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

بـا “مـن ” راه بـیا …

کـه بـرای ” تـو ” …

از هـمـه ” بـیـراهـه ” هـا گـذشتـه ام …

❤❤❤❤❤

مگه نمیدونی درگیر عاشقیم
نمیدونی که یادم رفته کیم
نمیدونی تکه کلام منی
نمیتونی از من دل بکنی
بیا که هوا پسه تو دل من
بیا که شده جادو دل من

❤❤❤❤❤

منْ
معنیه تمامِ
واژه های عاشقانه را
در نازِ چشمانِ تو یافتم…

متن عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , عکس عاشقانه

مُعلقَ م، دُرست در جایی که میخواستم

تو را ببوسَ م

وَ صُبح شد !

❤❤❤❤❤

میشود کمی با هم حرف بزنیم؟
دلـــــــــم…
برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده…
ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیا

❤❤❤❤❤

مـرد بـاس مـاشـیـن ظـرفـشـویـی نـخـره کـه زن آدم ظـرف بـشـوره کـه مـرد بـتـونـه از پـشـت بـغـلـش کـنـه!

مـرد بـاس هـمـیـن کـه گـفـتـی حـوصـلـم سـر رفـتـه بـگـه حـاضـر شـدی خـبـرم کـن مـوهـاتـم نـریـز بـیـرون

مـرد بـاس دیـزی درسـت کـنـه تـوپ بـعـد بـشـیـنـه گـوشـت کـوبـیـده بـا تـرشـی لـقـمـه بـگـیـره واس خـانـومــش!!

مـرد بـاس “مـــــرد” بـاشـه چـه ظـاهـری و چـه بـاطـنـی

مـرد بـاس اخـمـش دلـتـو بـلـرزونــه

 

[ad_2]

لینک منبع

جدیدترین جملات عاشقانه ناب و رمانتیک و عکس عاشقانه متن دار

[ad_1]

جدیدترین جملات عاشقانه ناب و رمانتیک و عکس عاشقانه متن دار

جملات عاشقانه جملات عاشقانه انگلیسی جملات عاشقانه زیبا جملات عاشقانه ناب جملات عاشقانه برای همسر جملات عاشقانه غمگین مجموعه زیباترین و خاص ترین جملات عاشقانه ناب و غمگین در روزگار

یکی از لذتهایی که دیگه ندارم اینه که…
تو این هوای سرد… سرما خوردم…
لحظه به لحظه چِـــکم کنه..
حالمو بپرســـه..
صد تا دکتر پیشنهاد بده و وقتی خونسردی منو ببینه خودش وقت بگیره و به زور ببرتم…
هزار تا خوردنی مفید برام آماده کنه..
وقتی تب دارم…می خوابـــــم…
کنارم باشه و نگرانـــــ و بیــدار…
وقتی با کابوس از خواب می پرم…
به آغـوشش پنــاه ببرم ….
بگه آرومــــ بــــــاش ..مــــن اینجــــام…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

 یکی از لذتهایی که دیگه ندارم اینه که…
زیر بارون خیسه آب توی پارک قدم بزنیم…
بهم بگه دووووووســـــــتــــــ دارمــــــ…
تا بیام جواب بدم،با صدای بلندتری جمله شو تکرار کنه…
دوباره تا بیام جواب بدم با داد بگه دوووووســــــتــــــ دارمــــــــــ…
همه نگامون کنن…. تو دلشون به من حسودی کنن…
بگم: هیـــــــــــــ آرومتـــر……
بگه: میخوام همه دنیا بشنون….و باز تکرار تکـــــــرار …
کل پارک از صداش پُر شه…
بعد من جلوی دهنشو بگیرم و بگم:
منـــــــــــــم دوووووووســـــــــــت دارمــــــــــــــ…..

مرد نصفه شبی در حالی که خیلی مست بود به خونه اومد..
تعادلش رو از دست میده و دستش به گلدان سفالی ای که زنش خیلی دوسش داشته میخوره و گلدان میشکنه…
همونجا پخش زمین میشه و خوابش میبره.. زن اونو کنار میکشه و شیشه خرده ها رو جمع می کنه..
صبح مرد از خواب بیدار میشه و یاد اتفاق دیشب می افته .. داشت تو دلش دعا میکرد که بحث و دعوایی رخ نده که چشمش به یه نامه افتاد که رو در یخچال بود..
زن:عشق من صبحانه مورد علاقه ات روی میز آمادست.. من برای درست کردن ناهار مورد علاقه ات باید صبح زود به خرید میرفتم.. زود برمیگردم پیشت عشق من..!!
مرد درحالی که از تعجب خشکش زده یود، از پسرش پرسید دیشب چه اتفاقی افتاده بود؟؟
پسرش گفت: دیشب وقتی مامان تورو به تختخواب برد تا لباسها و کفشهایت را درآورد، تو در حالی که خیلی مست بودی بهش گفتی:
“”هــــی خانوووووم، تنهاااااام بذار، به من دست نزن، من ازدواج کردم….”””

 

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016


 یکی از لذتهایی که دیگه ندارم…
اینه که بزرگترین بحثهای زندگیم اینا باشه:
کی اول گوشی رو قطع کنه..
اگه ۵ دیقه دیر کنم با صدتا اس ام اس و ۵۰تا میس کال نگرانم بشه..
توی بزرگترین مهمونی ها باشم و از اول تا آخر بهش اس بدم و بگم تو نباشی همه جا تنهام…
برای خرید کردنش فقط و فقط حضور و نظر من مهم باشه نه خودش و خریدش……

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

یکی از لذتهایی که دیگه ندارم….
اینه که خسته و کوفته ام …اما ته دلم به یه نفر دلخوشم…
روی نیمکت پارک نشستم و تو حال خودمم…
زودتر سر قرار رفتم…و منتظــــــــــــرم…
همون یه نفر که دلخوشیمه…همه زندگیـــــــــــــمه…
میار و از پشت سر دستاشو رو چشمام میذاره و آروم و ساکت منتظره تا حدس بزنم کیه…؟
منم با یه بار لمس دستاش بفهمم اونــــــــــــــه..
و همه ی غم هام رو فراموش کنم…که اونــــــــــــــــه….
آره خودشــــــــــه..دستاشو برداشت… خوده خودشـــــــــــــــه…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 


یکی از لذتهایی که دیگه ندارم…
اینه که توی بحث فقط سکوت کنم.. فحشاش رو بده.. من بشنوم و به جون بخرم..
تموم که شد.. برم بغلش کنم .. گریه کنم… حرفی نزنم.. فقط و فقط عمل کنم….
بگم:” با من نجنگ ….من عاشقتم…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016


یکی از لذتهایی که دیگه ندارم…
اینه که خیلی خوابم میاد.. سرم رو پای عشقمه.. خمار خوابم دارم بیهوش میشم..
آره بیهوش میشم..
بعد از ۵دیقه بیدارم میکنه.. میگه: پاشووو… پاشوووو.. دلم برات تنگ شده.. اگه پانشی قهر میکنما..
بعدش از خواب شیرین پاشم.. میگه:حالا بوسم کن بعد بخواب!
اونوقت بعد از اون بوسه تازه می فهمی خواب شیرین یعنی چی…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 


یکی از لذتهایی که دیگه ندارم…
اینه که با عشقت داری یه آهنگ آروم و ملایم رو گوش میدی..
بعد تو آهنگی حواست نیست… یهو میاد از پشت دستاشو دورت حلقه می کنه.. سرشو میذاره رو شونه هات و آروم با آهنگ زمزمه میکنه..
اون آهنگ میشه خاطره..
عشقت میشه خاطره..
اون آغوش .. اون سر رو شونه.. میشن خاطره…
لایک=صفـــــــــــــــر… ممنون از همه

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016


پسری برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر می کند. در آنجا با دختری خارجی هم اتاق می شود. مادر پسر نگران اوست،به آن کشور سفر می کند..
پسر می گوید:مادر شما اشتباه می کنید،ما دانشجو هستیم و فقط هم اتاقی همیم..
مادر:باشه پسرم ،من حرف تو را قبول دارم.. و بر میگردد..
بعد از چند روز دختر به پسر میگوید از وقتی که مادرت رفته قندان نقره ای من گم شده!! به نظر تو مادرت آن را برنداشته؟؟
پسر:مسله ای نیست الان بهش ایمیل میزنم..
با احترام.. مادر از زمانی که شما رفته اید قندان هم اتاقی من گم شده.. شما آن را برداشته اید؟؟!!
مادر:پسرم من تو را قبول دارم اما هم اتاقیت اگه تو تخت خودش کپه میذاشت تا الان قندان را پیدا کرده یود… :)))
یعنی لذت بردم.. می دونم لذت بردی..

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 


حالا حرفهایمان بماند برای بعد..
دلخوری هایمان..
دلتنگی هایمان..
و تمام اشکهای من..
با او چگونه میگذرد که با من نگذشت؟؟؟!

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

اینایی که به قول خودشون تو اوج غرور جوونی سر مادرشون فریاد می کشند، حتی اگه یادشون بیاری که چه شبایی بالا سرت بیدار بوده، کل عمرت نوکر و کنیزش باشی نمیتونی جبران کنی، به روی خودشون نمیارن و به کارشون ادامه میدن، خیلی بچه پر رو اند، خیلی رو مخ اند، رو اعصابت دو ماراتون میرن..

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016


عـشقم
قــــــســـــــــم به نامت…
آنقدر عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جار میزنم که خودت مجبور شوی بیای و بگویی…. آهای ادد لیستاش:
مخاطبش منم….فقط من….
من عشقشم…..
“هــــــــــی تو دلیل متن هایم……..
*زیبایی ات دیکتاتوریست که کـــلــمــات را در من
به گلوله می بندد..!
هر لحظه شعری در من شهید می شود…
اصلا می خواهم….
آنقدر خودخواهانه در آغوش بگیرمت که جای ضربان قلبم بر روی تنت بماند…
به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه
دوستت_دارم

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

 ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی،

وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود…

و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

فـک کـنـم یـکـی از مـقـدس تــریــن جـمـلــه هـای دنـیـا ایــن بـاشــه کـه…
از کـسـی کـه دوسـش داری بـشـنـوی….
نــگــران نـبـاش بــا هـم درسـش مـیـکـنـیـم…هـــعــــِی
لـــایـــکـــــ=بـــی لـــایــکـــــــ

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

 نگــران فـــردایــت نــبـاش ، خــدای دیـــروز و امــروزت ، فــردا هــم هــســت…
 

آدم است دیگر.!
یه روز حوصله ی هیچی رو ندارد. .
دوست دارد، خودش را بردارد..
بریزد دور!¡
اس ام اس عاشقانه

گاهی باید بی رحم بود..
نه با دوست، نه با دشمن..
بلکه با خودت..
و چه بزرگت میکند آن سیلی که خودت میزنی به صورتت!!!

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

بزرگترین حماقت آدم ها در اینه که به کسی که بایدلگد بزنن,لبخند میزنن…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

هنزفری رو اتو هم بکشیم، بعد از دو دیقه گره میخوره!

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

ما “”مـــرد”” هستیم!
دستــــانمان از تو زِبرتر و پهن تر است!!!
صورتمان ته ریشى دارد!!!
قلبمان به وسعـــتِ دریــــا!
جـــاىِ گریـــــه کردن به بالکن میرویم و سیـــــگار دود میــــکنیم!!!
… … … … ما با همــــان دستان پهن و زبر تو را نوازش میکنیم!!!
با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را میبوسیم و تو آرامــــ میشوى!!!
آنقــــدر مارا نامــــرد “”نخوان””!!!
آنقدر پول و ماشین و ثـــــروت مان را””نسنج””!!!
“”نــــخ بده”” تا زمین و زمان را برایت بدوزیم!!!

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

آقــــا
ما بخیـه ، شما چفـیه
ما شب تـار ، شما صبح امـید
ما ورزش از نگـاه دو ، شما برنامه نـود
ما فـــ ، شما فرحـزاد
ما بتمـرگ ، شما بفـرمایید
ما هی آره ، شما هی نــه
ما شورش قبیـله ای ، شما گفتـگوی تمـدن ها
ما لکنـت زبون ، شما سخنـگوی دولـت
ما پـــــوچ ، شما گُــــــــل
ما بنـال بینیم بــا ، شما خواهـش میکنم بفـرمایید
ما چی کوفـت می کنی ، شما چی میـل داری عزیـــزم
ما مخمون تــاب داره ، شما حیاط ویلــاتون
ما افتــاده ، شما پــاس کرده
ما علوم اول راهــنمایی ، شما فیـزیک انتــگرال
ما کتـه ، شما بیـف اسـتروگـانـف
ما سوختگی درجـه ۳ ، شما برنـزه ی شـکلاتی
ما آب حـوض ، شما شـیر موز
ما مـتر ، شما سال نــوری
ما X=2 ، شما E=mc2
ما میریم اغـذیه ، شما برید پدیـده
ما فِلـاپـی ، شما فِلـش ممــوری
 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

ببین!
دکتری!
مهندسی!
خوشگلی!
خوش تیپی!
مایه داری!
اصلا آخرشی!
معرفت نداشته باشی، “مفت” نمی ارزی..
همین¡

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

عاشق اون خدایی ام که چه بخوایم.. چه نخوایم..
“دوسمون داره..”

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

 

مرا بسپار در یادت..
به وقت بارش باران.، نگاهت گر به آن بالاست.. و در رقص دعا..
قلبت مثال بید میلرزد..
دعایم کن. .
دعایم کن. .
که من محتاجه محتاجم..

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

وقتى صداى خرد شدنت آواى دلگیرى براى عابران باشد, دیگر چه فرقى میکند که یک روز برگ سبز کدامین درخت بوده ای؟!

 

عــشــق یــنــی ایــنـکــه …

خــدا بــا ایــن هــمـه گـنـاه کــه کـردی بــازم مــثــِ هــمـیـشــه ایـنــقـد ابــرتــو حـفــظ کــرد…

کــه هــمــه بــهــت مـیـگــن الـتـمــاس دعــا…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

بـــرای “خود” زنـــدگـــی کــردن

عــاقــبـتــش هــمــیــن افــســردگــی اســـت…

بـــیــا بـــرای “خــــدا” زنـــدگــی کــنــیــم

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

هرکجــا حــرف . . .

حــرف آرزوســــــت…

مـن هنـــوز چشم هایـــم را نبستــه

آرزویــم به اســـم تـو گیــر میکنـــد . .

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

 

هــیـچـکس بــی درد و غــصّـه و گــرفـتــاری نـیــسـت،

امـا قـشـنـگـیـش بــه ایـنـه کــه

تــو اوج غــم بــخــنـدی و

لـبـخـنـد بـیـاری بـه لـب دیـگــران…

 

 اس ام اس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه 2016, دل نوشته, دل نوشته 2016

 

عـــاشــقــانــه خــاص مــجـتــبــی…..

لــبـخــنــد تــو تــمــام تــعــادل شــهــر را بـــهــم مـیــریــزد…

تـــو بــــخــــنــــد….

مـــن شـهــر را دوبـــاره مـیــســــازم….

❤❤❤❤❤

خــاص مــجـتــبــی…..

آغوشت را تـــــــنگ تر کن…

حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست

آغوشت را تنگتر کن….

بـــی مرز میــــــــخواهمت ….

❤❤❤❤❤

ﻋــﺸــﻖ ﯾـــﻌــﻨـــﯽ…
ﺍﯾﻨــﻘﺪﺭ ﺣــﺴـــﻮﺩ ﻣـﯿــﺸــﯽ
ﮐــﻪ ﻫــِﯽ ﻣـــﯿــﺮﯼ
پــســتــاشــو ﭼﮑـــ ﻣــﯿــﮑـــﻨــﯽ
تــا یــه ﭼـﯿــﺰﯼ ﭘــﯿــﺪﺍ ﮐـﻨـــﯽ ﺣـــﺮﺹ ﺑــﺨــﻮﺭی

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

خــاص مــجـتــبــی…..

یــه روز ســرد پـایـیــزی …دمــه غــروب …

نـم نــم بــارون…هـوای مـِـه الــود….

جــاده ی شــمـال و اهـنـگای مـازیــار فــلــاحــی…

یـکـی کـنـارم بـاشـه دسـتاشـو بــزاره رو دسـتـام…

حـتـی خـوابـشـم قـشـنـگــه…مــگــه نـه دوســتــان؟؟؟؟؟؟

❤❤❤❤❤

هـیـس…بـگــذاریــد بــرود…

مـــانـدن الـتـمـاسـی نـیـسـت؛

بـهـای سنـگینی دادم تــا فـهـمـیـدم کـسـی کـه قـصـد مـانــدن نـدارد رابـاید راهـی کـرد…
 

❤❤❤❤❤

عـــاشــقــانــه خــاص مــجـتــبــی…..
بــه نـظــر مــن مــرد نـبـاس واسـه زنـش مـاشـین ظــرف شـویــی بـخــره…
بــاس ظـرفـارو بـاخـانـومـش بـشـوره…یـکـی کَـف بــزنـه یـکـی اب بـکـشـه…
اخـرشـم یـه مُـشـت اب بـریـزه رو صـورت عـیـالــش والللــفــرارررررررررررررررررررر

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

درد تــنــهـایــی اونــجــایــی حــس مـیــشــه کــه …

هـیـچکـــی نـمـیـتونـــه بــفـهـمـه چــه مــرگــتــه…

بـعـضــی وقــتـا خـفـه خـونـم خیــلـی حــال مـیــده وقـتـی…

هـیـچـکـی از دلـت خـبـر نــداره…
 

❤❤❤❤❤

عـــاشــقــانــه خــاص مــجـتــبــی…..

هـمـیـشه هــم دنــیــا بــد نــیــس…
بـعــضــی وقــتــا یــه نـفــر…
بــانـفـس هـاش…
بـانـگـاش…
بـاصـداش…
بــابــــــــــــودنــــــش …
بــهـشـتـی مـیـسـازه از ایــن دنیـــا بــرات..
کــه دیگــه بـهـشـت واقـعـی رو بـدون اون نـمـیـخــای…

❤❤❤❤❤

اصــن یــه روایــت مـشــهــور داریــم کـه مـیــگـه…
دخُــدر چـشــم ابــرو مـشـکــی گُـلــی هـسـت از گـُـل هــای بــهـشــت…

❤❤❤❤❤

دوس دارم نـفـســای اخــر زنـدگــیـم بــاشــه هـمـیــن الـــان….

جـوری کـه هـمـه نــا امـیــد و گــریــون دوربــرم بــاشــن….

یـهـو اونـی کـه بـاس مـیـمـومـد بـیـاد …

زل بـزنـم تـو چـشـاشـو بـااخـرین نـفــسـم بـگم دیــر اومـدی…

چـشـامـو بـبـنـدم و دنـیــا تـمــوم….

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

فـک کـنـم یـکـی از بـهـتـریـن لـحـظــه هـا ی زنـدگـی هـر ادمـی او جـایـیـه
کـه حـس کـنـه خـودشـو عـشـقـش مـهـمـونـه خـدا هسـتـن…
چـقـد ارزو بـه دل مـونـدیـم مـاهــا…
ارزوی سـفـر دونـفـره بـه مـشـهـد و واسـتـادن روبـه روی گنـبـد طـلـایـی امـام رضـا…
ارزوی افـطـار دونـفـره زیــر اسـمـونـه خــدا…
ارزوی خـونـدن نـمـازامـون بـاهــام …
ارزوی قـدم زدن زیــر بـارون…و…..هــعی
یــه دل و ایــن همـه ارزوی از دس رفـتـه انـصـاف نـیـس… هـســت؟؟؟

❤❤❤❤❤

عـــاشــقــانــه خــاص مــجـتــبــی…..

دلخــــــــــــــــــوشی یعنی………

خـــانــومـــم؟؟

جــونــه دلـــم مــجــتـبـــام…

و ایــن یـنــی خـوشـبـخـتــی…

❤❤❤❤❤

دخــدر : یــه چــیــز بـگـــم؟
پـســر : آره بــگــو…
دخــدر:تــو قـشـنـگــتــریـن لـبـخـنـد دنـیــا رو داری…
پـسـر :مـن یـه چــیــز بـگــم ؟
دخــتــر: بگـــو…
پـســر:اون فـقـط بـخــاطــر وجــود تـوء…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

دوسـتـان شـمـا کـه غـریبــه نـیـسـتـیـن ولـی دل کـنـدن و
دل بـریـدن خـودش یـه نـوع مـرگِ
شـوخـی نـیـس دلِ..دل حُـرمـت داره…
خـیـلـی هـا نـمـیـتـونن حُـرمـت دلتـونــو نـگــه دارن….
دلـتـونـو بـدیـدن دسـت اهـلـش …
اگـه اهـلـشـو پـیـدا نـکـردیـن بـذاریـن اکـبـنـد بمـونـه تـا بـرسـه دسـت صـاحـابـش……
تـنـهـایـی خـعلـی سـخـتـه ولـی از اون سـخـتـر ایـنـه دلـت شـکـسـتـه بـاشِ…
مـواظـب دل هـای اسـمـونـیـو نیــلوفــریـتـون بــاشـیــن..
روزگــار همــتــون بــی غــم…

❤❤❤❤❤

بـن بـسـت مـیـدونـی کـجـاس دوسـتـان….
بـن بـسـت اون شـبـی ه کـه هـیـچـی ارومـت نـمـیـکـنـه…
بـن بـسـت اون بـغـضـیـه کـه درمـون نـداره…اون حـالـیـه کـه راه نـفـسـتـو مـیبــنـده…
بـن بـسـت لـحـظـه ایـی کـه هـزار بـار مـیـمـیـریـو زنـده مـیـشـی…
بـن بـسـت یـه دل پــُر و یــه دنـیـا حـرف نـگـفـته س کـه بـاید تـو دلـت دفـنـش کـنـی…
بـن بـسـت ارزوهـای از دسـتت رفـت س…بـن بـسـت…هــعــی…
امـشـب همــه ی بـن بـسـت ها رو بــه رومــه…
مـنـم و ایـن هـمـه بـن بـسـت…
یــاخــدا امـشـبـو بـخـیـر کــن…

❤❤❤❤❤


حــس و حــال پـیــرمــرد ۶۰-۷۰ سـالــه ایـی رو دارم …

کــه غــروبـا لـبـه پـنـجـره مـیـشـیـنـه و دسـتـاشـو رو عـصـاش مـیــذاره و….

درگـیـر ارزوهـایـیــه کـه هـیـچ وقـت بـهـشـون نـرسیــده…
 

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

مــعــجــــزه ….
اون اس ام اســیـه کـه مـیـتــونــه حــالـتــو تــو ۱ثــانـیـــه عــوض کنـــه…

❤❤❤❤❤
اصــن دخـدر…
بـاس ریـزه مـیـزه بـاشـه…
قـدشـم از ادم کـوتـاهـتـربــاشـه…
پـرحــرف بـاشـه….
جـیـغ جـیـغـو بـاشـه…
انـقد حـرف بـزنـه کـه بـگـی وای خـدا نـجـاتـم بــده…
بـاس لـوس حـرف بـزنــه…
بـاس دلـبـری بــلـد بــاشـهــ…
بـاس رژ قــرمـز بـزنـه کـه ادمـو مـاچ مـیـکـنـه جـاش بـمـونـه…
گـیر بـده الـکـی…سـرتــق بــاشـه…نـاز نــازی بـاشــه…
بــاس خــاص باشه…….

❤❤❤❤❤

دوس دارم مـثــلـا یـه پـســر داشـتـه بـاشـم…
اخـلاقـش شـبـیــهــ خـودم بــاشـه….
مــثـه خــودم تـیـپ بــزنــه…لـبـاسـاش ســتــــِ خــودم بـاشــه…
ادای ادم بــزرگــا رو دربـیــاره…
هــر جـا مـیـرم دنـبالـم راه بـیـفــتـه بـیــاد…ادکـلـن مـردونـه و تـلـخـه مـنـو بـزنـه…
مـن بـاشـم هـمـه دنـیـاش…اون بـاشـه هـمـه دنـیـام…
هـمـیـشـه از مـامـانـش بـپــرسـه مـامـان شـبـیـه بـابـا شـدم؟؟؟
مـامــانـش بــا لـبـخنــدبــگـه از بـابـاتــــم خـوشـتـیـپ تــر شــدی…خخخخ

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

یـه روزی….یـه روزی….
یـه روزی صـدای قـهـقهـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد…
یـه روزی هــم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه…
یـه روزایـی بـا یـه کـسـی کـل دنـیـا رو حـریـف بـودیـم…
یـه روزایـی هـم بـا کـل دنـیـا یـه نـفـر رو هـم حـریـف نـبـودیـم..
یـه روزایـی حسـودیـمـون شـد بـه یـه کـسـایـی…بـغـض کـردیـم…
یـه روزایـی دلـمـونـو خـوش کـردیـم بـه مـعـجـزه…شـایـد کـسـی دوبـاره بـیـادو هـمـه چـی بـشـه مـثـه روز اول امـا نـشـد کـه نـشـد..
یـه روزی …یـه شـبـی.. دلـمـونـو بـد شـکـسـتن…از هـمـه ی ایـن روزا و شـبـا هـم بـگـذرم امـا..از دلـــــــــــــم نـمـیـگـذرم ..

❤❤❤❤❤

فــهــمـیــدن یــه چــیــزه دونــسـتـن یــه چـیــز دیـگـــه…

بـعــضــیــا شــایــد خـیـلـی چـیــزا بـدونــن امــا هـیـچـی نـمــی فـهـمـنـد…

بـعـضــیــا هـیـچـی نـمـیـدونـن امـا خـیـلـی چـیـزا مـی فـهـمـنـد…

❤❤❤❤❤

خــوابــیــدی نــوشـتــه مـیــشــه…

امــا نــیـاز دارم بـاهــات حــرف بـزنــم خــونــده مـیـشــه….

شـمــا کــه غـریــبـه نـیـسـتـیــن دوسـتــان ولــی ….

کــســی کــه غـــم داره…یـــه دنــیــا درد داره….
 

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

ایـنـو پـسـتـو واسـه اونـایـی مـیـذارم کـه دلـشـون گـرفـتـه…
وقـتـی کـسـی تـو زنـدگیـت نـبـاشـه دیگـه پـنـج شـنـبـه و جمـعـه فـقـط دوتــا روز مـزخـرف بـرات مـیـشـن کـه تـرجـیـح مـیـدی فـقـط بـخـوابـی…
شــب هـا دیگـه دوس داری زودتــر صُـبــح بـشـه…
دیـگـه ایـنـکه گـوشـیـت رو جـا گـذاشـتـی یـا ایـنـکـه بـاطــری نـداره بــرات مـهـم نـیـسـت مـوزیـک هـا فـقط بـیـشـتـر داغـونـت مـیـکـنـن …
دیـگه حـوصـلـه حـرف زدن بــا کـسـی رو نــداری…
تـنـهـایـی سـخـتـر از چـیـزی کـه فـکر مـیـکـنـی… مـخـصـوصـا وقـتـی احـسـاس کنــی تنـها کسـی کـه مـیـتـونـسـتـی بـاهـاش بـاشـی اونـیه کـه نـمـیـخـوادت…

❤❤❤❤❤

درگـوشـی بـا داداشـای گـلـم…..
مـا مَـردیـم نـه؟؟….یـنـی مـحـکمـیـم یـنـی مـثـه سـنـگ سـخـتـیـم …دلمـون بـاس مـثـه دریـا بـاشـه …اگـه مـشـکـلـی پـیـش اومـد بـاس حـلـش کـنـیـم دیـگـه نـه؟
یـااگـه نـشـه حـلـش کـنـیـم بـاس تـو خـودمـون بـریـزیـم…نـبـاس بـروز بـدیـم …چـون مـَردیم…قـراره کـه مـرد بـمـونـیـم…چـون دنـیـا بـه مـا نـیـاز داره
مـیـگـن مـرده و غـصـه خـوردن تـو تـنـهـایـیـاش…مـا مـَـردیم اگـه دنـیا دنـیا هـم مـشـکـل داشـته بـاشیــم بـاس بـخـنـدیـم …اگـه مـا هـم کـم بـیـاریـم ایـن دنـیـا بـه کـی مـیـخـاد تـکـیه کـنـه…درســته درد دلـمـوامـون اَمـونـمـو بـریـده امـا بـاس قـوی بـاشـیـم …مـا بـاس دردامـون واسـه خـودمـون بـاشـه خـنـدهـامـون واسـه دیـگـران مـگـه نــه ؟؟؟
خـدا هـم بـه مــرد بـودنـمـون افــتـخـار مـیـکـنـه…

❤❤❤❤❤

“هـیــس…زشــتـه…
مــودب بــاش…دارن نـگـاهـمـون مـیکـنـنــد…
بـاایــن کـارهــای شـمـا، نـمـی پـسـنـدنـمـون هــا…”
ایـن هــا حـرفـایـیـه کـه هـرکـس در مـراسـم خـواسـتـگـاریـش بـه اطـرافـیـانـش مـیـزنـه…
حـتـی اگـه هـیـچ کـس مـراعـات نـکـنـه، خـودش رعـایــت مـی کـنـه….
هـمـیـشـه عـروس یـادامــاد بــاش در بــرابــر خــدا…
قــراره تـو را بـپـسـنــده…
لــیـــکــــشم = ازایــنـجــا تــاخــــدا…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

کُـشـنـده س…
اون ســکــوتـــــِ تــلـخــی کــه بـعـد هــر خـنـده ی شـیـریـن رو لـبـت مـیـشـیـنـــه…

❤❤❤❤❤

ـاشق مـیشـیـم بـدون ایـنـکـه بـه اخـرش فـک کـنـیـم…دل مـیـدیـم بـدون تـرس ایــنکـه یــه روزی مـمـکنـه بـشـکـنـه…
سـفـره دلمـونـو پـیـش هـر کـسـو نـاکـس بـاز مـیـکـنـیـم…بـه امـیـد ایـنـکـه از سـنـگـیـنـیـه دلـمـون کـم شـه…امـا بـی فـایـده س…هـمـیـشـه دنـبـالـه مـعـجـزه ایـیـم …یـه چـیزی یـه کـسـی حـالـمـونـو خـوب کـنـه…غـافل از ایـنـکه خـدا اون بـالــاس…
مـعـجـزه ی اصـلی هـم دس خـداس…
خـیـلـی راهـو اشـتـبـاه مـیـریـم امــا عـبـرت نـمـیـشه بـرامــون….هـمـیـشـه میـگـیـم ای خـدا چـرا ایـنـجـوری شـد….یـه بـار شـده بـگـیـم (خــــودم) چــرا ایـنـجـوری شــد؟
یـه جـاهـایـی بـاس یـه کـسـایــی رو تـو زنـدگـیـمـون اصـن راه نمـیـدادیـم…چــون تـنـهاتـرمـون کــردن….بـه قـول یــه دوسـتـی که مـیـگـفـت ایـن دل بـاس اکـبـنـد بـمـونـه تـا بـرسـه دسـت اهـلـش…افـسـوس
یـه جـاهـایـی نـبـاس دل مـیـدادیــم…بـاید مـثـه رهـگــذر رد مـیشـدیــم…
یـه روزایی دلـمـون خـیـلـی بـه مـرگ نـزدیـک شـد ….چـقـد بـغـض کـردیـم چـقـد نـالـه کـردیـم چـقـد اشـک ریـخـتـیـم تـا بـا دلـمـون کـنـار بـیـایـم..چـقد دسـتـو پـا زدیـم بـرسـیـم بـه ارامـشـی کـه قـبـلــا داشـتـیـم …نـشـد کـه نـشــد…
مـشـکـل مـا ایـنـجـاس کـه زودبـاوریـم …زود دل مـیـبـنـدیـم زود وابـسـتـه مـیـشـیـم…اگـه دوبـار جـلـوی دلـمـون واسـتـاده بـودیـم حـالو روزمـون الـان ایـنـجـوری نـبـود…
خـدا بـه داد اون دلـی بـرسـه کـه سـنـگ شـده سـرد شـده از دسـت ادمــا…
ایـنـکـه مـیـگـن از مـاسـت کـه بـرمـاسـت عـیـنـه حـقـیـقـتـه…بـه یـه کسـایی اخـتـیـار دلـمـونو دادیـم…دلـمـون بـد شـکـسـتـن …الـانــم مـوندیم زیـر اوارش….نـه حـال بـیـرون اومـدن ازشـو داریـم نـه تـوان مـونـدن زیــرش…

❤❤❤❤❤
گـــاهـی ادم تـه مـیـکـشــه….
ادمــه دیگـــه…
ســاعــت شـنـی نـیـست کـه سـرو تـهش کـنی, آدم گـاهـی تـمـوم مـیـشــه…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه


ﻣــﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴﺖ ﺑـﻌﺪﺍ ﭼــﯽ ﻣـﯿـﺸـﻪ …

ﻣــــﻬﻢ ﺍﯾـﻨـــﻪ ﮐـــﻪ ﺩﯾــﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣــﺜــﻞ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻤﯿﺸه…

❤❤❤❤❤

وقـتـی ادم نـتـونـه احـسـاسـشـو بـگـه سـکـوت مـیـکـنـه…
حـرف نـمـیـزنـه…فـقـط نـیـگـاه مـیـکـنـه…
تـاشـایـد یـکـی حـرفـه دلـشـو بـزنـه…
ایـن هـمــون وقـتـایـیه کـه ادم چـوبـه دلـشـو خـورده…
مـیـتـرسـه دوبـاره بـهـش اعـتـمـاد کـنـه…سـخـتـه دلــت بـخـاد امـا خـودت نـخـوای…سـخـتـه دلـت بـخـاد امـا مـنـطـقـت اجـازه نــده….
ایـن روزا خـیـلی شـبـیـه سـکـوت مـبـهمـیــم…سـکـوتـی از جـنـس یـه بـغـض…یـه بـغـضـه قـدیـمـی…یـه بـغـضـه کـهـنـه کـه اگـه سـر بـاز کـنـه یـه دنـیـا رو بـهـم مـیـریــزه..
درد ادمـا رو نـمـیـشـه دیــد…نـه ایـنـکـه نـشـه هـا نــه…رو نـمـیـکـنـن….
وقـتـی درد داشـتـه بـاشـی بـه یـه چـیـزی رو مـیـاری …
بـعضـی بـه نـوشـتن…بـعـضـی هـا به کـار بـعـضـی خـونـدن بـعـضـی هـام به سـکــوت…
یـه سـکوت از جـنـس یـه بـغـض…

❤❤❤❤❤

گـاهـی ادم باس حـرفـهـاشو روفـقـط بـه خـدا بـگــه…
گـاهـی بـاس بــه سـرعــت عـبـور کـنـی از لـابـــه لــای مـردمــی کـه انـسـانـیـت را دفـن
کـردن و سـرتو پـایـیــن بـنـدازی و چـشـمـاتـو را بــه زمـیـن بـدوزی تـا غـمـت از چـشـمـات
سـرازیـر نـشـه
گـاهـی یـه مـُشـت بـغـض رو بـاس هشـت سـاعـت یـه بـار بـا یـه لـیـوان آب ســربـکـشـی و دراز بـکـشـی تــا اروم شـی
گـاهـی بـاس حـرف خیــلـی هـارو خــورد…..
گــاهـی بـاس حـرف رو خـاک کــرد….
ایــن روزهــا عجیب دلم گــرفـتـه…..
ایـن روزا یـه چـی شـبـیـه یـه بـغـضـه قـدیـمـی بـیـخـه گـلـومـه…
ایـن روزا و شـبـا خیـلـی داره سـخـت مـیـگـذره
دیـگـه ایـن روزا تـصـمـیـم گـرفـتـه م بـا خـودم حـرف بـزنــم
درسـت مـثـل هـمـونـایـی کـه دیـوونـه خـطــابشـان میـکـنـن…
گـاهـی وقـتـا سـکـوت لــازمــه..

گـاهـی یـعـنـی هـمـیـشـه…یـعـنـی الـــــآن…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

تو زنـــدگــی یــه دوسـت دارم هـــایــی هــســـت….کــه
بـــاید…بـــاید…بــــاید
قــــورت داد
خــــلــاص…
 

❤❤❤❤❤

گـاهـی دلـت از کـسـایـی مـیـگـیـره کـه فـکـر مـیـکـردی بـا تـمـوم آدمـهـای کـنـارت فـرق دارن
خـودشـون . . .
دنـیـاشـون . . .
زنـدگـیـشـون . . .
امـا مـیـفـهـمـی ایـنــام مـثـه بـقـیـه ان….تـازه مـیـفـهـمـی چـقـد تـنـهـایـی…

تـازه مـیـفـهـمـم چـقـد تـنـهــام…
دلــم بــد گــرفـتــه…

❤❤❤❤❤

بـعـضـی چـیـزایی کـه مـیـنـویـسـم…
بـخـاطـر ایـن نـیس هـمـه بـخـونـن و بـگـن عـالـیــه ولـــایــک کــنن…
بـرای ایـنـکـه خـفــه نـشـم مـیـنـویـســم…
هـمـیـن…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

لـحـظـه ی قـشـنـگـیـه …
وقـتـی کـه اعـصـابـت خـوردهِ
عـشـقـت مـیـاد دسـتـت رو آروم مـیـگـیره و فـشـارش مـیـده، مـیـبـوسـه..
و تـو ایـنـقـدر آروم مـیـشـی
کـه اگـه صـد سـال بـقـیـه مـی نـشـسـتـنـد و بـاهـات حـرف مـیـزدن
آروم نـمـیشـدی …
لـــایـــکـــــ=بـــی لـــایــکـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابـجـی شـادی خـیـلـی خـوشـحـال شـدم…ایـشـالـا هـمـیـشـه مـوفـق بـاشـی..هـمـه بـگـیـد ایـشـالـا…
داش امـیـر مـنـصـور….نـبـیـنـم غـمـتـو…خـودم نـوکـرتـم…

❤❤❤❤❤

وقـتـی عـاشـق کـسـی هـسـتـی ، بـراش هـمـه کـار مـی کـنـی
یـه عـالـمـه کـار احـمـقـانـه انـجـام مـیـدی ، کـارهـای احـمـقـانـه ای کـه نـمـیـتـونـی دلـیـلـی بـراشـون بـیـاری…
مثلا بـه مـاه شـلـیـک مـی کـنـی ، خـورشـیـد رو خـامـوش مـی کـنـی
وقتـی عـاشـق کـسـی هـسـتـی…هـر وقـت بـارون مـیـاد مـیـری زیــرش
تـو حـتـی حـقـیـقـت رو انـکـار مـیـکـنـی ، دروغ رو بــاور…
بـعـضـی مـواقـع مـیـشـه کـه واقـعـا بـاورت مـیـشـه کـه مـیـتـونـی پـرواز کـنـی…
امـا هـمـون مـوقـس کـه شـبـهـای تـنـهایـیـت شـروع مـیـشـن
وقـتـی عـاشـق کـسـی هـسـتـی…
مـیـتـونـی ایـن حسـو در اعـمـاقـت احـسـاس کـنـی
و هـیـچ چـیـز نـمـیـتـونـه نـظـرت رو نـسـبـت بـه عـشـقـت تـغـیـیر بـده
وقـتـی کـسـی رو مـیـخـوای ، وقـتـی بـه کـسـی نـیـاز داری
وقـتـی عـاشـق کـسـی هـسـتـی
بـخـاطـرش حـاضـری خـودتـو قـربـانـی کـنـی
هـرچـی کـه تـا بـحـال بـدسـت آوردی رو بـخـاطـرش بـبـخـشـی
بـخـاطـرش هـمـه چـیـزت رو ریـسـک مـی کـنـی ، هـرچـی پـیـش آیـد خـوش آیـد…

❤❤❤❤❤

فـک کـنـم یـکـی از مـقـدس تــریــن جـمـلــه هـای دنـیـا ایــن بـاشــه کـه…
از کـسـی کـه دوسـش داری بـشـنـوی….
نــگــران نـبـاش بــا هـم درسـش مـیـکـنـیـم…هـــعــــِی

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

غـم کـه از حـد بـگــذره
جــاشـو مـیـده بـه یــه بـی‌‌اعـتـنـایــی مـزمــن …
دیـگـه مـهـم نـیـس..
بــودن یــا نــبـودن…
دوســت داشـتــن یــا نــداشـتــن …
اون چـیـزی کــه اهـمـیــت داره
حـسـیـه کـه دیـگـه تــرو بـه واکـنـش نـمـیـکـشـه..
تـو اون لـحـظــه فـقـط تـو سـکـوت غــرق مـی شـی
و نـگـاه مـی‌کـنـی و نـگــــــاه و نـگــــــــــاه…

❤❤❤❤❤

مـیـدونـی ابـجـی از یـه جـایـی بـه بـعـد هـیـچـی دیـگـه دسـت خــود ادم نـیـس….مـیـخـای خـوب بـشـی… نـمـیـتـونـی ..مـیـخـای بـخـنـدی نـمـیـتـونـی…مـیـخـای زنـدگـیـتـو از نـو شـروع کـنـی …نـمـیـتـونـی…از هـمـه بـدتـر مـیـخـای هـمـونـی کـه قـبـلـا بـودی بـشـی امـا اونـم نـمـیـتـونـی…نـه ایـنـکـه نـخـای نـه….نـمـیـتـونـی…
ایـن دلـه بـد شـکـسـتـه …یـنـی بـد شـکونـدنـش…
زنـدگـی مـن فـقـط داره مـیـگـذره…هـمـیـن…
بـا سـیـلـی و دوش اب سـرد و خـیـلـی چـیـزای دیـگـه هــم درس نـمـیـشـه…
مـمـنـون کـه بـه فـکـرم بـودی…امـا مـن دیـگـه ادم قبلی هـم نـمـیـتـونـم بـاشـم چـه بـرسـه بـه یـه مـجـتـبـای دیـگـه…
ایـشـالـلـه روزگـارت بـی غـم بـاشـه…

❤❤❤❤❤

زنـدگـیـمـون بـه جـایـی رسـیـده صـبـح کـه مـیـشـه مـیـگـیم بـاز صـبـح شـد…شـبـاش مـیـگـیـم ای خـدا امـشـبـو چـجــوری سـر کـنـم ….بــازهـمـون اهنـگ خــاصــ ِ هـرشـب….هــمـون خـاطـراتــه تـکــراری…
دلـمــون خـنـده مـیـخـاد از اونــایـی کـه پـشـتـش یـه دنـیا غـم نـیـس…امـا…هـعـی….
ایـن شـبـا و روزا هـمش بـه کـنـار…بـا ایـن غـروب جمعه چـی کـنـیـم….مـخـصـوصـا مـثـه الـان کـه اسـمـونـم مـثـه مـن دلـش گــرفتـه و داره میـبــاره….

خــدایــا مـیـبـیـنـی دیـگه حــالِ مــارو نــه؟؟؟…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

یـه شـبـایـی اصـن نـگـذشـت امـا مـا ازش گـذشـتـیـم…
یـه شـبـایـی هـم بـد گـذشـت…سـخـت گـذشـت …بـا درد گـذشــت…
یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد…
یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود…
یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون…
یـه شـبـایـی نـفـسـمـون بـرید از ایـن هـمـه بـغـض…
یـه شـبـایـی نـفـس کـم اوردیـم…امــا دووم اوردیــم…
یـه روزایـی فـقـط زنـده بـودیـم …زنـدگـی نـکـردیـم…
یـه شبـایـی زنـده هـم نـبـودیـم فـقـط بـودیـم…هـمیـن..

❤❤❤❤❤

بـه یـه جـایـی مـیـرسی غـصه ت مـیـگـیـره از تـنـهـایـی و بـی کـسـی…
غـصــه هـات کـه بـزنــه بـالــا بـغـضـت مـیـگـیـره
بـغـضـت کـه بـگیـره راه نـفـسـت بـسـتـه مـیـشـه…یـه چـیـزی بـیـخـه گـلـوتـه….
مـیـخـای داد بـزنـی نـمـیـتـونـی….مـیـخـوای اشـک بـریـزی غـرورت نـمـیـذاره…
هـی تـنـد تـنـد نفـس مـیـکـشـی راه نـفـسـت بـاز شـه…
خـیـلـی حـالـه بـدیـه….
ایـنـه حـالـو روز پـسری کـه هـیـچـکـس حـرف دلـشـو نـمـیـدونــه…

❤❤❤❤❤

مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر
نـمـیـومـد…شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا…
لـــایـــکـــــ=بـــی لـــایــکـــــــ
ابــجـی الـهـام ایـشـالله خـوشـبـخـت بـشـی…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

مـیـگـن وقـتـی..
یـه دخـتـر دلـش مـیـگـیـره گـریــه مـیـکـنه
اما…
امـون از پـسـری کـه دلـش بـگـیـره…
دریـغ از یـه قـطـره اشـک… دریــغ…
و ایـن مـیـشـه بـغـض…
و بـغـض هــم درمــون نـداره کــه نـــداره…

❤❤❤❤❤

سـخـته درک کــردن کـسـی کـه
دردهـاشـو خـودش مـیــدونـه و دلــش…..

❤❤❤❤❤

اینکه میگن…
یـکـی بـایـد بـاشـه کـه آدم را صـدا بـزنـه
بـه اسـمـه کـوچـیـک
یـک جـوری کـه حــال آدم را خــوب کـنـه
یـک جــوری کــه هـیـچ کـس دیـگـر بـلــد نـبــاشـه …
واقـعـا حـقـیـقـتــه…
فـور اگــزمـپــل مـجـتـبـــام…..نه؟؟؟؟خخخخ…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه


گـاهی دلـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـهـات از تـوی نـگـاهـت خـونـده بـشـن…
مـیـدونـی کـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نــداری…
امـا یـه نـگـاه گـنـگ تـحــویـل مـیـگـیـری یـا جـمـلـه ای مـثـل چـیـزی شـده…؟
اونـجـاسـت کـه بـغـضـت رو بـا لـیـوان سـکـوت سـر میـکـشـی
و بـا لـبـخـنـدی سـرد مـیـگـی ..
نـه، هـیـچـی…

❤❤❤❤❤

دلـم آغــوش آن نــامــحـرمـی را مـی خــواهــد کـه…

شــرعــی بـودنـش را فـقـط مـن مـیدانـم و دلـــم…

❤❤❤❤❤

مــیـان مــانـدن و نـمــانـدن
فـاصـلـه تـنـها یـک حـرف سـاده بـود
از قـول مــن
بــه بـاران بـی امـان بـگو..
دل اگـــر دل بــاشـد،
آب از آسـیــاب عـلــاقــه اش نـمـی افـتـد…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

حــتــی دوبـــاره لـبـخـنـد زدن هــم دل مـیـخــواهـد کــه مــن دیـگــر نـــدارم …

❤❤❤❤❤

شـــب کــه مــی شــود…

نـبــودن هـــایــت را زیــر بـــالــشـتـــم مــی گــذارم…

و شـجـــاعـتــم را زیـــر ســـوال مـــی بــرم…

دوام مــی آورم تــا فـــردا…؟

❤❤❤❤❤

مــردانـه کـه دلـت بـگـیـرد کــدام زن مـیـخـواهـد آرامـت کـنــد…؟
مــردانـه کـه بـغـض کـنـی چـه زنـی تـوانــایـی آرام کـردنـت را دارد…؟
مــرد کــه بـاشـی حـق ایـن هــا را نــداری…
مــرد کـه بـاشـی حـق ات فـقـط در دل نـگـه داشـتــن اسـت….
مــرد کـه بـاشـی از دور نـمـایِ کـوهی را داری, مـغـرور و غـمـگـیـن و ســرد…

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

گـــاهـی بـــدون گــریـــه ، بــغــض ، داد و هـــوار ؛

بــا غــرور بــایــد قــبــول کــنــی کــه فــرامــوش شــده ای…

و بــروی دنــبــال زنــدگــی ات…

❤❤❤❤❤

شـــب است…
کـــلـنـجـار مــی روم بــا خــودم
بــا دلـتـنـگــی هــایــم
بــا قـلــب لــه شــده ام
بــا غــرور شـکـسـتــه ام
سـراغــش را بــگـیــرم…؟ نــگـیــرم…؟
ای خدا دلـــــــم….

❤❤❤❤❤

دلتــنــگـــی یــعــنــی،
فــاصـلـه ای کــه بـا هـیـچ بـهـانـه ای پــر نـمـی شــه
دلتــنــگـــی یــعــنــی،،
عــکـسـایـی کـه نـگـاه کــردن بـه اونــا،رویــاهـــات رو خـیـس مـی کـنــه
دلتــنــگـــی یــعــنــی،
بــغـضــی کــه بـاهــاش کـلـنـجــار مـیــری تــا یـهــو نـشـکـنــه
دلتــنــگـــی یــعــنــی،
اس ام اس هـــایـی کــه فــرسـتــاده نـمــی شــه،
دلتــنــگـــی یــعــنــی،
لــحـظــه هــایــی کــه بــا خــودت زمــزمــه مـی کـنــی

دلتــنــگـــی یــعــنــی،

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

بــعــضــی وقــتــا آدم دوس داره بـــه خــدا بـــگـــه…

مـــگه مــا چــقــد مـی تــونـیــم…
 

❤❤❤❤❤

گــــاهـــی اوقـــــــــات
حــســـرت تــکــرار یــه لــحـظـــه
دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت ….

❤❤❤❤❤

سـلــامـتـیــه اشـکــایـی کــه
یـواشـکــی تــو تـنـهـایـیـت ریـخـتـی تــا خـدا بـبـیـنـه و دلـش بــرات بســوزه
تــا عـشـقـتـو ازت نـگـیـره….

جملات عاشقانه , متن عاشقانه , عکس عاشقانه

بـــوی نــارنـــج مــی دهــی عـشــق مــن…
بــهــار مــی آیـــی یــا پــایـیـــز مــی رســی؟

 

[ad_2]

لینک منبع